СЪНЯТ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО на Виктория Георгиева Mouse реализиран върху фасадата на ЦДГ Мики Маус в гр. Габрово, бул. Могильов 73.

Снимки: Николай Божинов, Радослав Първанов